Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Božidar
Prezime
Kovačić

Naziv kolegija
(2020./2021.) Diplomski rad Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2020./2021.) Diplomski rad Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2020./2021.) Distribuirani sustavi Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2020./2021.) Distribuirani sustavi Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2020./2021.) Internet tehnologije Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
(2020./2021.) Operacijski sustavi Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2020./2021.) Operacijski sustavi Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
(2020./2021.) Operacijski sustavi Sveučilište u Rijeci, Odjel za matematiku
(2020./2021.) Operacijski sustavi Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni studiji
(2020./2021.) Operacijski sustavi Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni studiji
(2020./2021.) Operacijski sustavi Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni studiji
(2020./2021.) Operacijski sustavi 1 Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni studiji
(2020./2021.) Operacijski sustavi 1 Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2020./2021.) Operacijski sustavi 2 Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2020./2021.) Operacijski sustavi 2 Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni studiji
(2020./2021.) Osnove informatike Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni studiji
(2020./2021.) Paralelno programiranje na heterogenim sustavima Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2020./2021.) Projektiranje obrazovnih sustava Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
(2020./2021.) Projektiranje obrazovnih sustava Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2020./2021.) Sigurnost informacijskih i komunikacijskih sustava Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni studiji
(2020./2021.) Sigurnost informacijskih i komunikacijskih sustava Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2020./2021.) Web programiranje Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
(2020./2021.) Web programiranje Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
(2020./2021.) Završni rad Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku