Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Marina
Prezime
Ivašić

Naziv kolegija
(2019./2020.) Diplomski rad Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2019./2020.) Diplomski rad Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2019./2020.) Inteligentni sustavi Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
(2019./2020.) Inteligentni sustavi 1 Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2019./2020.) Inteligentni sustavi 1 Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2019./2020.) Inteligentni sustavi I Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku
(2019./2020.) Objektni programski jezici Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2019./2020.) Objektni programski jezici Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2019./2020.) Objektno orijentirano modeliranje Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2019./2020.) Objektno orijentirano modeliranje Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku
(2019./2020.) Objektno orijentirano modeliranje Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku
(2019./2020.) Objektno orijentirano programiranje Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku
(2019./2020.) Objektno orijentirano programiranje Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku
(2019./2020.) Objektno orjentirano programiranje Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2019./2020.) Operacijska istraživanja 1 Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku
(2019./2020.) Operacijska istraživanja 1 Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2019./2020.) Računalni vid, obrada slika i analiza uzoraka Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2019./2020.) Završni rad Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku