Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Miran
Prezime
Pobar

Naziv kolegija
(2022./2023.) Arhitektura i organizacija računala Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku
(2022./2023.) Arhitektura i organizacija računala Sveučilište u Rijeci, Fakultet informatike i digitalnih tehnologija
(2022./2023.) Arhitektura i organizacija računala Sveučilište u Rijeci, Fakultet informatike i digitalnih tehnologija
(2022./2023.) Arhitektura i organizacija računala - R Sveučilište u Rijeci, Fakultet informatike i digitalnih tehnologija
(2022./2023.) Diplomski rad Sveučilište u Rijeci, Fakultet informatike i digitalnih tehnologija
(2022./2023.) Komunikacija čovjek stroj Sveučilište u Rijeci, Fakultet informatike i digitalnih tehnologija
(2022./2023.) Komunikacija čovjek stroj Sveučilište u Rijeci, Fakultet informatike i digitalnih tehnologija
(2022./2023.) Multimedijske tehnologije Sveučilište u Rijeci, Fakultet informatike i digitalnih tehnologija
(2022./2023.) Objektno programiranje Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni studiji
(2022./2023.) Objektno programiranje Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni studiji
(2022./2023.) Objektno programiranje Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku
(2022./2023.) Objektno programiranje Sveučilište u Rijeci, Fakultet informatike i digitalnih tehnologija
(2022./2023.) Objektno programiranje - R Sveučilište u Rijeci, Fakultet informatike i digitalnih tehnologija
(2022./2023.) Osnove digitalne obrade govora i slika Sveučilište u Rijeci, Fakultet informatike i digitalnih tehnologija
(2022./2023.) Osnove digitalne tehnike Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni studiji
(2022./2023.) Razvoj 3D računalnih igara Sveučilište u Rijeci, Fakultet informatike i digitalnih tehnologija
(2022./2023.) Završni rad Sveučilište u Rijeci, Fakultet informatike i digitalnih tehnologija
(2022./2023.) Završni rad Sveučilište u Rijeci, Fakultet informatike i digitalnih tehnologija