Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Lelia
Prezime
Kiš-Glavaš

Naziv kolegija
(2023./2024.) Odabrani inozemni programi Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Odabrani inozemni programi Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Profesionalna rehabilitacija I Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Rehabilitacija putem pokreta I Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom: Pripremna radionica Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom: Pripremna radionica Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom: Pripremna radionica Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom: Pripremna radionica Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom: Pripremna radionica Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom: Pripremna radionica Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom: Pripremna radionica i pružanje vršnjačke potpore Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom: Pripremna radionica i pružanje vršnjačke potpore Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom: Pripremna radionica i pružanje vršnjačke potpore Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom: Pripremna radionica i pružanje vršnjačke potpore Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom: Pripremna radionica i pružanje vršnjačke potpore Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom: Pripremna radionica i pružanje vršnjačke potpore Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom: Pružanje vršnjačke potpore Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom: Pružanje vršnjačke potpore Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom: Pružanje vršnjačke potpore Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom: Pružanje vršnjačke potpore Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom: Pružanje vršnjačke potpore Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom: Pružanje vršnjačke potpore Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Zakonodavstvo i invaliditet Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Zakonodavstvo i invaliditet Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Zapošljavanje osoba s invaliditetom Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Zapošljavanje osoba s invaliditetom Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Zapošljavanje osoba s invaliditetom Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Zapošljavanje osoba s invaliditetom Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet