Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Roberta
Prezime
Petlevski

Naziv kolegija
(2019./2020.) Diplomski rad Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2019./2020.) Klinička biokemija organa i organskih sustava 1 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2019./2020.) Klinička biokemija organa i organskih sustava 2 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2019./2020.) Klinička biokemija s hematologijom Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2019./2020.) Klinička biokemija s hematologijom Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2019./2020.) Metodika znanstvenog rada Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2019./2020.) Metodika znanstvenog rada Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2019./2020.) Opća klinička biokemija Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2019./2020.) Opća klinička biokemija 1 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2019./2020.) Opća klinička biokemija 2 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2019./2020.) Stručna praksa 1 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2019./2020.) Stručna praksa 2 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2019./2020.) Stručna praksa 2 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2019./2020.) Uvod u studij medicinske biokemije Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2019./2020.) Uzgoj stanica i staničnih linija Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet