Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Ivan
Prezime
Segedi

Naziv kolegija
(2020./2021.) Antropološka analiza u judu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Antropološka analiza u judu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Antropološka analiza u streljaštvu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Borilački sportovi Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Judo Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Judo Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) K-1 Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Karate Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Kineziološka analiza juda Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Kineziološka analiza juda Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Kineziološka analiza karatea Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Kineziološka analiza u judu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Kontrola treniranosti u judu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Kontrola treniranosti u judu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Metodika treninga u judu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Metodika treninga u judu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Metodika u judu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Metodika u judu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Metodika u judu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Metodika u streljaštvu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u judu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u karateu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u streljaštvu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u judu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u karateu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Povijest, pravila i organizacija juda Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Primijenjena istraživanja u judu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Primijenjena istraživanja u karateu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Primijenjena istraživanja u streljaštvu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Primijenjeni i razvojni programi juda Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Primijenjeni i razvojni programi karatea Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Primjena sadržaja borilačkih sportova u kondicijskoj pripremi sportaša Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Programiranje transformacijskih procesa u judu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Programiranje transformacijskih procesa u karateu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Programiranje treninga u judu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Programiranje treninga u nogometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Programiranje treninga u nogometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Samoobrana Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Samoobrana Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Specifična kondicijska priprema u borilačkim sportovima Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Specifičnosti rada s djecom u judu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Specifičnosti rada s djecom u karateu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u judu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u judu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u judu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u judu IV Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u karateu IV Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet