Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Boris
Prezime
Neljak

Naziv kolegija
(2019./2020.) Antropološka analiza u tenisu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Istraživanja u primijenjenim područjima kineziologije Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziološka analiza u tenisu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziološka metodika u osnovnom školstvu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziološka metodika u predškolskom odgoju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziološka metodika u srednjem školstvu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziološka metodika u visokom obrazovanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kontrola treniranosti u tenisu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika treninga u tenisu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika treninga u tenisu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika u tenisu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u tenisu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Opća kineziološka metodika Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Primijenjena istraživanja u tenisu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Programiranje transformacijskih procesa u tenisu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Programiranje treninga u tenisu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Specifičnosti rada s djecom u tenisu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Sportovi s reketom Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u tenisu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u tenisu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u tenisu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u tenisu IV Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Tenis Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Tenis Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Tenis Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Tenis Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet