Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Tomica
Prezime
Rešetar

Naziv kolegija
(2018./2019.) Antropološka analiza u odbojci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Antropološka analiza u odbojci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka analiza odbojke Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka analiza odbojke Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka analiza u odbojci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kontrola treniranosti u odbojci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kontrola treniranosti u odbojci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika treninga u odbojci I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika treninga u odbojci II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika u odbojci I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika u odbojci II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika u odbojci III. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u odbojci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u odbojci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Odbojka Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Odbojka Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Odbojka Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Odbojka Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Odbojka na pijesku Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Povijest, pravila i organizacija odbojke Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Primijenjena istraživanja u odbojci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Primijenjeni i razvojni programi odbojke Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Programiranje transformacijskih procesa u odbojci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Programiranje treninga u odbojci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Programiranje treninga u odbojci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Specifičnosti rada s djecom u odbojci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u odbojci I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u odbojci I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u odbojci II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u odbojci II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u odbojci III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u odbojci III. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u odbojci IV. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet