Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Tomica
Prezime
Rešetar

Naziv kolegija
(2021./2022.) Kineziološka analiza odbojke Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Kineziološka analiza u odbojci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Kontrola treniranosti u odbojci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Kontrola treniranosti u odbojci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Metodika treninga u odbojci I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Metodika treninga u odbojci II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Metodika u odbojci I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Metodika u odbojci II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Metodika u odbojci III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u odbojci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u odbojci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Odbojka Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Odbojka Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Odbojka na pijesku Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Primijenjena istraživanja u odbojci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Programiranje transformacijskih procesa u odbojci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Programiranje treninga u odbojci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Specifičnosti rada s djecom u odbojci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Stručno-trenerska praksa u odbojci I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Stručno-trenerska praksa u odbojci I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Stručno-trenerska praksa u odbojci II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Stručno-trenerska praksa u odbojci II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Stručno-trenerska praksa u odbojci III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Stručno-trenerska praksa u odbojci III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Stručno-trenerska praksa u odbojci IV Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet