Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Marija
Prezime
Grdić Rajković

Naziv kolegija
(2020./2021.) Biološke membrane i stanična signalizacija (162652) F | (119028) MB2-57 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Klinička biokemija s hematologijom (125706) Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Klinička biokemija s hematologijom (50574) F1-24 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Molekularna dijagnostika Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Molekularna dijagnostika (47234,134245) MB2-31 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Opća klinička biokemija 2 (38717) MB2-24 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Slobodni radikali i antioksidansi u zdravlju i bolesti (162653) F | (162719) MB Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Stručna praksa 1 (32196,126141) MB2-12 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Stručna praksa 2 (32179,139135) F1-12 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Stručna praksa 2 (32190,139141) MB2-12 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Stručna praksa 3 (38708) F1-12 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Stručna praksa 3 ( 38722) F1-12 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Stručna praksa 4 (47215) F1-12 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Stručna praksa 4 (47243) MB2-12 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Stručna praksa 5 (63691) F1-12 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Stručna praksa 5 (63711) MB2-12 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Stručno osposobljavanje (148669) MB Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Uvod u studij medicinske biokemije (61150,86248) MB2-01 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet