Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Katja
Prezime
Bakija

Naziv kolegija
(2021./2022.) Croatian language for foreign students 1 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2021./2022.) Croatian language for foreign students 2 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2021./2022.) Dubrovačka književnost Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2021./2022.) Dubrovačka književnost Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2021./2022.) Intermedijalnost književnih tekstova Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2021./2022.) Intermedijalnost književnih tekstova Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2021./2022.) Jezična i govorna kultura Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2021./2022.) Književnost renesanse i baroka u Hrvatskoj Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za humanističke znanosti
(2021./2022.) Marin Držić i njegovo djelo Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2021./2022.) Marin Držić i njegovo djelo Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2021./2022.) Povijest novinarstva Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2021./2022.) Radionica: Javni nastupi Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2021./2022.) Renaissance and Baroque Literature in Croatia Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za humanističke znanosti
(2021./2022.) Retorika Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2021./2022.) Retorika Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za humanističke znanosti
(2021./2022.) Sociologija kulturnih procesa Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju