Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Ivona
Prezime
Zakarija

Naziv kolegija
(2022./2023.) Analiza i projektiranje računalom Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2022./2023.) Analiza i projektiranje računalom Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2022./2023.) Automatizacija uredskog poslovanja FM Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2022./2023.) Automatizacija uredskog poslovanja PE Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2022./2023.) Automatizacija uredskog poslovanja PPR 2. Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2022./2023.) Automatizacija uredskog poslovanja PPR 3. Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2022./2023.) Ekspertni sustavi Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2022./2023.) Ekspertni sustavi Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2022./2023.) Ekspertni sustavi u pomorstvu EKTP Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2022./2023.) Ekspertni sustavi u pomorstvu Pomorstvo Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2022./2023.) Elektroničko poslovanje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2022./2023.) Informatika u zdravstvenoj njezi Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za stručne studije
(2022./2023.) Neizrazito i evolucijsko računarstvo Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2022./2023.) Programiranje za web Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2022./2023.) Projektiranje informacijskih sustava u pomorstvu Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2022./2023.) Računalom podržano projektiranje Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2022./2023.) Računalom podržano projektiranje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2022./2023.) Sigurnost i zaštita informacijskih sustava Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2022./2023.) Uvod u dubinsku analizu procesa Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo