Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Marijana
Prezime
Jurišić

Naziv kolegija
(2018./2019.) Basicsof International Tourism Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Istraživanje tržišta u sportskom menadžmentu Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Management of Selective Forms of Tourism Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Marketing menadžment u sportu Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Market research in sports management Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Međunarodni marketing u turizmu Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Međunarodni marketing u turizmu Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Međunarodni marketing u turizmu Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Međunarodni marketing u turizmu Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Menadžment selektivnih oblika turizma Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Menadžment selektivnih oblika turizma Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Menadžment selektivnih oblika turizma Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Menadžment selektivnih oblika turizma Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Menadžment sporta u turizmu Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Osnove marketinga Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Osnove marketinga Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Osnove međunarodnog turizma Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Osnove međunarodnog turizma Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Osnove međunarodnog turizma Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Osnove međunarodnog turizma (T) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Principles of Marketing Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Sportski marketing Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Sportski marketing Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Sports Marketing Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Sustav kvalitete Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn