Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Ana
Prezime
Leko Krhen

Naziv kolegija
(2023./2024.) Diferencijalna dijagnostika poremećaja tečnosti govora Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Glasovno-govorni poremećaji i poremećaji gutanja Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Glasovno-govorni poremećaji i poremećaji gutanja Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Mucanje Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Poremećaji tečnosti govora Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Volonterski rad Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Volonterski rad Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Volonterski rad Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Volonterski rad Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Volonterski rad Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Volonterski rad Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Volonterski rad I Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Volonterski rad II Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Volonterski rad III Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Volonterski rad IV Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet