Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Luka
Prezime
Bonetti

Naziv kolegija
(2023./2024.) Engleski jezik Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Engleski jezik II Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Izrada studije slučaja Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Kognitivno bihevioralni pristup u tretmanu poremećaja u ponašanju Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Kvantitativne metode Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Odabrane teme iz logopedije II: Multidisciplinarnost u pristupu oštećenjima sluha, jezika i govora Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Osnove humane genetike Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Osnove humane genetike Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Osnove sociologije Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Oštećenja sluha Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Oštećenja sluha Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Praktikum iz terapije igrom Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Rehabilitacija slušanja i govora I Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Rehabilitacija slušanja i govora II Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Vođeni praktikum iz oštećenja sluha Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Vođeni praktikum iz oštećenja sluha Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet