Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Sonja
Prezime
Alimović

Naziv kolegija
(2022./2023.) Ekološki pristup u ranoj podršci obiteljima djece s višestrukim teškoćama Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2022./2023.) Funkcionalna procjena osoba oštećena vida Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2022./2023.) Funkcionalna procjena osoba oštećena vida Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2022./2023.) Gluhosljepoća Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2022./2023.) Komunikacija osoba oštećena vida Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2022./2023.) Komunikacija osoba oštećena vida Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2022./2023.) Obitelj i rehabilitacija Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2022./2023.) Oštećenja vida s dodatnim utjecajnim teškoćama Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2022./2023.) Oštećenja vida s dodatnim utjecajnim teškoćama Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2022./2023.) Praksa studenata Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2022./2023.) Praksa studenata Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2022./2023.) Praksa studenata Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2022./2023.) Praksa studenata Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2022./2023.) Praksa studenata Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2022./2023.) Praksa studenata Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2022./2023.) Prilagodba nastavnih sredstava za osobe oštećena vida Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2022./2023.) Procjena osoba oštećena vida Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2022./2023.) Rani razvoj vida Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet