Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Miranda
Prezime
Novak

Naziv kolegija
(2023./2024.) Analysing Mental Health Problems for Prevention Planning Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Analysing Mental Health Problems for Prevention Planning Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Developmental Psychopathology and Prevention Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Developmental Psychopathology and Prevention Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Dissemination and Implementation of Prevention Programs Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Dissemination and Implementation of Prevention Programs Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Istraživanja u prevenciji Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Multivarijatna analiza podataka I Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Multivarijatna analiza podataka I Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Prevencija internaliziranih i eksternaliziranih problema Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Prevencija poremećaja u ponašanju i promocija zdravlja: uvodni kolegij Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Prevencija poremećaja u ponašanju i promocija zdravlja: uvodni kolegij Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Preventivne kampanje Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Promicanje mentalnog zdravlja: Od principa do prakse, od prakse do politike Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Promicanje mentalnog zdravlja: Od principa do prakse, od prakse do politike Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Psihologija Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Savjetovanje Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Teorije prevencije I Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Teorije prevencije I Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Theories and Principles of Change and Effect Management Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Theories and Principles of Change and Effect Management Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Uvod u psihologiju djetinjstva i adolescencije Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Uvod u psihologiju djetinjstva i adolescencije Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet