Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Jurica
Prezime
Grzunov

Naziv kolegija
(2023./2024.) DIGITALNA PISMENOST Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2023./2024.) ELEKTRONIČKO POSLOVANJE Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2023./2024.) INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE I INOVACIJE U TURIZMU Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2023./2024.) METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA JAVNOG MNIJENJA I TRŽIŠTA Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2023./2024.) OSNOVE INFORMATIKE Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2023./2024.) Osnove programiranja Sveučilište u Zadru, Sveučilište u Zadru - Izvanredni jednopredmetni preddiplomski stručni studij informacijskih tehnologija
(2023./2024.) Osnove programiranja Sveučilište u Zadru, Odjel za informacijske znanosti
(2023./2024.) POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2023./2024.) Referada Sveučilište u Zadru, Sveučilište u Zadru - Izvanredni jednopredmetni preddiplomski stručni studij informacijskih tehnologija
(2023./2024.) Referada TiKZ Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2023./2024.) SMART TURIZAM Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2023./2024.) TEHNOLOGIJA VELIKIH PODATAKA Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2023./2024.) WEB TEHNOLOGIJE I ANALITIKA Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti