Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Željka
Prezime
Cvrtila

Naziv kolegija
(2023./2024.) Autochthonous Dairy Products Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet
(2023./2024.) Autochthonous Meat Products Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet
(2023./2024.) Autohtoni mesni proizvodi Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet
(2023./2024.) Autohtoni mliječni proizvodi Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet
(2023./2024.) Carcass Quality at the Slaughter Line Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet
(2023./2024.) Food Hygiene and Quality Control Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet
(2023./2024.) Food Hygiene and Technology Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet
(2023./2024.) Food Hygiene and Technology Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet
(2023./2024.) Higijena i tehnologija hrane Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet
(2023./2024.) Higijena i tehnologija hrane Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet
(2023./2024.) Higijenska ispravnost i kakvoća mesa divljači Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet
(2023./2024.) Higijenska ispravnost i kakvoća mesa peradi Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet
(2023./2024.) Hygiene and Quality of Fish Meat Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet
(2023./2024.) Hygiene and Quality of Poultry Meat Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet
(2023./2024.) Hygienic Quality of Game Meat Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet
(2023./2024.) Klaonička kakvoća mesa Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet
(2023./2024.) Kontrola kakvoće i higijenska ispravnost hrane Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet
(2023./2024.) Veterinarsko javno zdravstvo Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet
(2023./2024.) Veterinarsko zakonodavstvo u sigurnosti hrane Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet
(2023./2024.) Veterinary Legislation and Food Safety Control Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet
(2023./2024.) Veterinary Public Health Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet
(2023./2024.) Zdravstvena ispravnost i kakvoća ribe Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet