Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Pero
Prezime
Maldini

Naziv kolegija
(2020./2021.) Advertising Techniques and Media Marketing Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2020./2021.) Croatian Politics (Political System of Croatia) Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2020./2021.) Cross-Cultural Communication Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2020./2021.) Izrada diplomskog rada Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2020./2021.) Izrada diplomskog rada Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2020./2021.) Komuniciranje u zdravstvu Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za stručne studije
(2020./2021.) Politička kultura Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2020./2021.) Politički sustav RH Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2020./2021.) Radionica: Poslovno komuniciranje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2020./2021.) Radionica: Tehnike oglašavanja Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2020./2021.) Suvremeni politički procesi Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2020./2021.) Suvremeni politički procesi Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2020./2021.) Uvod u političku znanost 1 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2020./2021.) Uvod u političku znanost 1 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za humanističke znanosti
(2020./2021.) Uvod u političku znanost 2 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2020./2021.) Uvod u političku znanost 2 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za humanističke znanosti