Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Zrinka
Prezime
Tarle

Naziv kolegija
(2023./2024.) Caklinsko-dentinski adhezijski sustavi Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Caklinsko-dentinski adhezijski sustavi Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Caklinsko-dentinski adhezijski sustavi Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Cariology Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Dental materials Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Dentalni materijali Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Eksperimentalni postupci za određivanje kakvoće kompozitnih materijala Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Eksperimentalni postupci za određivanje učinkovitosti adhezijskih sustava Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Endodoncija II Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Endodontics I Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Endodontics I Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Endodontics II Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Karijesologija Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Kompozitni materijali Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Kompozitni materijali Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Kompozitni materijali Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Materijali u restaurativnoj dentalnoj medicini Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Preclinical endodontics Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Preclinical restorative dental medicine Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Preclinical restorative dental medicine Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Pretklinička endodoncija Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Pretklinička restaurativna dentalna medicina Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Pretklinička restaurativna dentalna medicina Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Primjena ozona u kliničkom radu Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Primjena ozona u kliničkom radu Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Primjena ozona u kliničkom radu Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Restaurativna dentalna medicina I Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Restaurativna dentalna medicina I Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Restaurativna dentalna medicina II Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Restaurativna dentalna medicina II Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Restorative dental medicine I Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Restorative dental medicine I Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Restorative dental medicine II Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Restorative dental medicine II Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet