Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Ivana
Prezime
Šutej

Naziv kolegija
(2023./2024.) Anestezija u endodonciji i restaurativnoj dentalnoj medicini Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Antibiotici u endodonciji i restaurativnoj dentalnoj medicini Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Farmakologija Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Farmakologija Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Izrada zubne paste Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Izrada zubne paste Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Klinička farmakologija Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Klinička farmakologija Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Neželjena djelovanja i interakcije lijekova Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Neželjena djelovanja i interakcije lijekova Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Neželjena djelovanja i interakcije lijekova Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Odontogena bol Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Pharmacology Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Pharmacology Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Propisivanje lijekova u kliničkoj stomatološkoj praksi Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Propisivanje lijekova u kliničkoj stomatološkoj praksi Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Slina kao dijagnostički uzorak Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet