Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Željko
Prezime
Tomšić

Naziv kolegija
(2018./2019.) Diplomski rad Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
(2018./2019.) Ekonomija u energetici Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
(2018./2019.) Ekonomski i pravni aspekti primjene OIE Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu - Šibenik - Studij energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora
(2018./2019.) Ekonomsko-tehnička evaluacija projekata Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu - Šibenik - Studij energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora
(2018./2019.) Električne instalacije i sigurnost u radu s električnim uređajima Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu - Šibenik - Studij energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora
(2018./2019.) Energetika, okoliš i održivi razvoj Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
(2018./2019.) Energetski i pogonski sustavi Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu - Vojni studiji
(2018./2019.) Energetski sustavi u industriji Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu - Šibenik - Studij energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora
(2018./2019.) Energetsko ekonomski modeli izgradnje EES-a Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
(2018./2019.) Gospodarenje električnom energijom Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu - Šibenik - Studij energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora
(2018./2019.) Gospodarenje energijom Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu - Šibenik - Studij energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora
(2018./2019.) Gospodarenje energijom i energetska učinkovitost Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
(2018./2019.) Gospodarenje energijom: sustav upravljanja energijom Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu - Šibenik - Studij energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora
(2018./2019.) Inženjerska ekonomika Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
(2018./2019.) Mjerenje i analiza potrošnje energije Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
(2018./2019.) Projekt Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
(2018./2019.) Projekt Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
(2018./2019.) Projekt Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
(2018./2019.) Projekt Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
(2018./2019.) Utvrđivanje stanja: energetski audit i analiza Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu - Šibenik - Studij energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora
(2018./2019.) Uvod u energetiku Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu - Šibenik - Studij energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora
(2018./2019.) Uvod u obnovljive izvore i energetsku učinkovitost Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu - Šibenik - Studij energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora
(2018./2019.) Zakonodavni okvir i politika energetske učinkovitosti Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu - Šibenik - Studij energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora
(2018./2019.) Završni rad Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
(2018./2019.) Završni rad Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
(2018./2019.) Završni rad - Obnovljivi izvori energije Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu - Šibenik - Studij energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora