Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Zdenka
Prezime
Zovko Brodarac

Naziv kolegija
(2019./2020.) Automatizacija i računalni nadzor proizvodnih procesa Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Ekologija i energetika u ljevarstvu Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Ekologija i energetika u ljevarstvu Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Lijevanje neželjeznih metala Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Metalografska analiza Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Održivost procesa u ljevaonicama Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Optimiranje oblikovanja odljevaka Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Optimiranje oblikovanja odljevaka Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Optimiranje oblikovanja odljevaka Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Osnove skrućivanja i razvoja mikrostrukture Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Osnove skrućivanja metala Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Primjena informatičkih tehnologija u ljevarstvu Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Razvrstavanje i svojstva ljevarskih slitina Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Recikliranje materijala Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Recikliranje materijala Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Recikliranje materijala Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Suvremene tehnologije lijevanja metala Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Suvremene tehnologije lijevanja metala Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Suvremene tehnologije lijevanja metala Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Tehnologija lijevanja obojenih metala Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Tehnologija taljenja i kontrola kvalitete taline Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Teorija lijevanja metala Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Teorija lijevanja metala Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Teorija skrućivanja metala Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Uvod u numeričke simulacije Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet