Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Zdenka
Prezime
Zovko Brodarac

Naziv kolegija
(2018./2019.) Automatizacija i računalni nadzor proizvodnih procesa Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Ekologija i energetika u ljevarstvu Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Ekologija i energetika u ljevarstvu Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Istraživački projekt Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Lijevanje neželjeznih metala Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Lijevanje željeznih i obojenih metala Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Lijevanje željeznih i obojenih metala Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Metalografska analiza Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Optimiranje oblikovanja odljevaka Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Optimiranje oblikovanja odljevaka Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Optimiranje oblikovanja odljevaka Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Osnove skrućivanja i razvoja mikrostrukture Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Primjena informatičkih tehnologija u ljevarstvu Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Razvrstavanje i svojstva ljevarskih slitina Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Recikliranje materijala Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Recikliranje materijala Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Suvremene tehnologije lijevanja metala Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Suvremene tehnologije lijevanja metala Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Suvremene tehnologije lijevanja metala Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Tehnologija lijevanja obojenih metala Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Tehnologija taljenja i kontrola kvalitete taline Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Teorija lijevanja metala Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Teorija lijevanja metala Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Teorija skrućivanja metala Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet