Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Tomislav
Prezime
Klarin

Naziv kolegija
(2023./2024.) EKONOMIKA I POLITIKA ZAŠTITE OKOLIŠA U TURIZMU Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2023./2024.) EKONOMIKA OKOLIŠA Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2023./2024.) ISTRAŽIVAČKE METODE U TURIZMU Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2023./2024.) ISTRAŽIVANJA U TURIZMU Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2023./2024.) JAVNE FINANCIJE Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2023./2024.) MEĐUNARODNI STANDARDI I POKAZATELJI U TURIZMU Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2023./2024.) MENADŽMENT U KULTURI Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2023./2024.) METODOLOGIJA ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKOG RADA Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2023./2024.) ODRŽIVI TURIZAM Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2023./2024.) ORGANIZACIJA KULTURNIH DOGAĐANJA Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2023./2024.) STRUČNA PRAKSA Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2023./2024.) STRUČNA PRAKSA U TURIZMU Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2023./2024.) UPRAVLJANJE FINANCIJAMA U TURIZMU Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2023./2024.) UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA U TURIZMU Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti