Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Tomislav
Prezime
Klarin

Naziv kolegija
(2020./2021.) FINANCIJSKI MANAGEMENT TURISTIČKOG PODUZETNIŠTVA Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2020./2021.) ISTRAŽIVANJA U TURIZMU Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2020./2021.) JAVNE FINANCIJE Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2020./2021.) MARKETING Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2020./2021.) MARKETING U KULTURI I TURIZMU Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2020./2021.) MENADŽMENT U KULTURI Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2020./2021.) MENADŽMENT U TURIZMU Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2020./2021.) MIKROEKONOMIJA Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2020./2021.) ODRŽIVI TURIZAM Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2020./2021.) ODRŽIVI TURIZAM Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2020./2021.) POČELA EKONOMIJE Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2020./2021.) PODUZETNIČKO RAČUNOVODSTVO Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2020./2021.) PODUZETNIŠTVO U KULTURI Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2020./2021.) PODUZETNIŠTVO U TURIZMU Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2020./2021.) POSLOVNI PLAN Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2020./2021.) SPECIFIČNI OBLICI TURIZMA Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2020./2021.) UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2020./2021.) UPRAVLJANJE PROJEKTIMA Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2020./2021.) UVOD U TURIZAM Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti