Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Tomislav
Prezime
Klarin

Naziv kolegija
(2019./2020.) EKONOMIKA OKOLIŠA Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2019./2020.) FINANCIJSKI MANAGEMENT TURISTIČKOG PODUZETNŠITVA Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2019./2020.) ISTRAŽIVANJA U TURIZMU Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2019./2020.) JAVNE FINANCIJE Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2019./2020.) MARKETING Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2019./2020.) MARKETING U KULTURI I TURIZMU Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2019./2020.) MENADŽMENT U KULTURI Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2019./2020.) MENADŽMENT U TURIZMU Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2019./2020.) Menadžment u zdravstvu Sveučilište u Zadru, Odjel za zdravstvene studije
(2019./2020.) MIKROEKONOMIJA Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2019./2020.) ODRŽIVI TURIZAM Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2019./2020.) Poduzetničko računovodstvo Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2019./2020.) PODUZETNIČKO RAČUNOVODSTVO Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2019./2020.) PODUZETNIŠTVO U TURIZMU Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2019./2020.) UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2019./2020.) UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti