Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Tomislav
Prezime
Klarin

Naziv kolegija
(2018./2019.) Ekonomika okoliša Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2018./2019.) Financijski management turističkog poduzetništva Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2018./2019.) Istraživanja u turizmu Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2018./2019.) Javne financije Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2018./2019.) Marketing Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2018./2019.) Marketing u kulturi i turizmu Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2018./2019.) Menadžment odgojno-obrazovnih ustanova i ljudskih potencijala Sveučilište u Zadru, Centar Stjepan Matičević
(2018./2019.) Menadžment u kulturi Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2018./2019.) Menadžment u turizmu Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2018./2019.) Mikroekonomija Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2018./2019.) Održivi turizam Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2018./2019.) Održivi turizam Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2018./2019.) Poduzetništvo u turizmu Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2018./2019.) Specifični oblici turizma Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2018./2019.) Upravljanje ljudskim potencijalima Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2018./2019.) Upravljanje ljudskim potencijalima Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
(2018./2019.) Upravljanje projektima Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti