Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Krunoslav
Prezime
Žubrinić

Naziv kolegija
(2019./2020.) Algoritmi i strukture podataka Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2019./2020.) Algoritmi i strukture podataka Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2019./2020.) Mobile Application Development Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2019./2020.) Mobile Application Development Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2019./2020.) Mobilno i sveprisutno računarstvo Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2019./2020.) Mobilno i sveprisutno računarstvo Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2019./2020.) Object oriented programming Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2019./2020.) Object oriented programming Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2019./2020.) Objektno orijentirano programiranje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2019./2020.) Objektno orjentirano programiranje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2019./2020.) Osnove informatike Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2019./2020.) Osnove programskog inženjerstva Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2019./2020.) Osnove računala Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Primjena elektroničkih računala Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Primjena računala Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Raspodijeljeni informacijski sustavi Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2019./2020.) Razvoj mobilnih aplikacija Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2019./2020.) Software Engineering Fundamentals Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2019./2020.) Software Engineering Fundamentals Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2019./2020.) Strukturirano programiranje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2019./2020.) Tehničko pisanje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo