Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Krunoslav
Prezime
Žubrinić

Naziv kolegija
(2018./2019.) Algoritmi i strukture podataka Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Algoritmi i strukture podataka Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Algoritmi i strukture podataka Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Mobile Application Development Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Mobile Application Development Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Mobilno i sveprisutno računarstvo Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Mobilno i sveprisutno računarstvo Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Object oriented programming Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Object oriented programming Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Objektno orijentirano programiranje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Objektno orjentirano programiranje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Objektno orjentirano programiranje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Osnove informatike Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Osnove programskog inženjerstva Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Osnove računala Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2018./2019.) Primjena elektroničkih računala Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2018./2019.) Primjena računala Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2018./2019.) Raspodijeljeni informacijski sustavi Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Raspodijeljeni informacijski sustavi Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Razvoj mobilnih aplikacija Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Software Engineering Fundamentals Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Software Engineering Fundamentals Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Strukturirano programiranje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Tehničko pisanje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo