Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Krunoslav
Prezime
Žubrinić

Naziv kolegija
(2023./2024.) Algoritmi i strukture podataka Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2023./2024.) Distributed Information systems Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2023./2024.) Distributed Information systems Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2023./2024.) Object oriented programming Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2023./2024.) Object oriented programming Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2023./2024.) Objektno orijentirano programiranje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2023./2024.) Osnove programiranja Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2023./2024.) Osnove programskog inženjerstva Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2023./2024.) Osnove računala Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2023./2024.) Poslovni informacijski sustavi Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2023./2024.) Primjena elektroničkih računala Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2023./2024.) Primjena računala Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2023./2024.) Primjena računala Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2023./2024.) Projektiranje samostojeće programske podrške Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2023./2024.) Raspodijeljeni informacijski sustavi Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2023./2024.) Software Engineering Fundamentals Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2023./2024.) Software Engineering Fundamentals Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2023./2024.) Strukturirano programiranje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2023./2024.) Tehničko pisanje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2023./2024.) Uvod u informacijske sustave Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju