Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Krunoslav
Prezime
Žubrinić

Naziv kolegija
(2021./2022.) Algoritmi i strukture podataka Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2021./2022.) Algoritmi i strukture podataka Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2021./2022.) Distributed Information systems Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2021./2022.) Distributed Information systems Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2021./2022.) Mobile and ubiquitous computing Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2021./2022.) Mobile and ubiquitous computing Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2021./2022.) Mobile Application Development Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2021./2022.) Mobile Application Development Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2021./2022.) Mobilno i sveprisutno računarstvo Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2021./2022.) Mobilno i sveprisutno računarstvo Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2021./2022.) Object oriented programming Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2021./2022.) Object oriented programming Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2021./2022.) Objektno orijentirano programiranje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2021./2022.) Objektno orjentirano programiranje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2021./2022.) Osnove informatike Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2021./2022.) Osnove programskog inženjerstva Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2021./2022.) Osnove računala Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2021./2022.) Poslovni informacijski sustavi Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2021./2022.) Primjena elektroničkih računala Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2021./2022.) Primjena računala Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2021./2022.) Primjena računala Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2021./2022.) Programiranje za web Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2021./2022.) Raspodijeljeni informacijski sustavi Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2021./2022.) Razvoj mobilnih aplikacija Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2021./2022.) Software Engineering Fundamentals Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2021./2022.) Software Engineering Fundamentals Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2021./2022.) Strukturirano programiranje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2021./2022.) Tehničko pisanje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2021./2022.) Uvod u informacijske sustave Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju