Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Krunoslav
Prezime
Žubrinić

Naziv kolegija
(2022./2023.) Algoritmi i strukture podataka Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2022./2023.) Distributed Information systems Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2022./2023.) Distributed Information systems Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2022./2023.) Mobile and ubiquitous computing Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2022./2023.) Mobile and ubiquitous computing Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2022./2023.) Mobile Application Development Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2022./2023.) Mobile Application Development Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2022./2023.) Mobilno i sveprisutno računarstvo Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2022./2023.) Mobilno i sveprisutno računarstvo Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2022./2023.) Object oriented programming Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2022./2023.) Object oriented programming Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2022./2023.) Objektno orijentirano programiranje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2022./2023.) Objektno orjentirano programiranje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2022./2023.) Osnove informatike Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2022./2023.) Osnove programskog inženjerstva Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2022./2023.) Osnove računala Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2022./2023.) Poslovni informacijski sustavi Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2022./2023.) Primjena elektroničkih računala Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2022./2023.) Primjena računala Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2022./2023.) Primjena računala Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2022./2023.) Projektiranje samostojeće programske podrške Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2022./2023.) Raspodijeljeni informacijski sustavi Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2022./2023.) Razvoj mobilnih aplikacija Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2022./2023.) Razvoj mobilnih aplikacija Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2022./2023.) Software Engineering Fundamentals Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2022./2023.) Software Engineering Fundamentals Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2022./2023.) Strukturirano programiranje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2022./2023.) Tehničko pisanje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2022./2023.) Uvod u informacijske sustave Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju