Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Zorislav
Prezime
Kraus

Naziv kolegija
(2018./2019.) Elektrane i elektroenergetski sustav SE602 (2010) Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
(2018./2019.) Električne instalacije i rasvjeta PE602-17 Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
(2018./2019.) Električne instalacije i rasvjeta SE302 Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
(2018./2019.) Elektroenergetske mreže i vodovi SE502 (2010) Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
(2018./2019.) Elektroenergetski vodovi i transformatori DEA1-04 Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
(2018./2019.) Kvaliteta i pouzdanost u elektroenergetskom sustavu DE2-A Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
(2018./2019.) Osnove elektroenergetskog sustava PE502-17 (2018/2019) Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
(2018./2019.) Osnove energetike i ekologije (razlika) RZ105 Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
(2018./2019.) Osnove energetike SEIRA301 Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
(2018./2019.) Primjena računala u elektroenergetici SI502 Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
(2018./2019.) Programski alati u elektroenergetici SIER401-15 Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
(2018./2019.) Projektiranje električnih instalacija, rasvjete i postrojenja DEBC2-03 Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek