Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Goran
Prezime
Knežević

Naziv kolegija
(2018./2019.) Ekonomika i tržište električne energije DEA1-05 Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
(2018./2019.) Elektroenergetska postrojenja DE301 Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
(2018./2019.) Elektroenergetska postrojenja SE501 Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
(2018./2019.) Elektroenergetski transformatori DEa1-04-17 Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
(2018./2019.) Elektroenergetski vodovi i transformatori DEA1-04 Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
(2018./2019.) Planiranje pogona EES DE4I-05 Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
(2018./2019.) Planiranje rada EES-a u uvjetima otvorenog tržišta električne energije ZEUE11 Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
(2018./2019.) Sklopni aparati i visokonaponska tehnika DEA2-04 Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
(2018./2019.) Uzemljivači i sustavi uzemljenja DE4I-09 Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek