Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Zrinka
Prezime
Lacković

Naziv kolegija
(2021./2022.) Ekonomija za poduzetnike Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Logistika Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Logistika Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Logistika Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Logistika - Centri Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Međunarodna trgovina Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Međunarodno poslovanje Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Osnove ekonomike za informatičare Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Poslovna ekonomija Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Poslovna ekonomija Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Poslovna ekonomija za IT Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Regionalne ekonomske integracije Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Transport i špedicija Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Vanjskotrgovinsko poslovanje Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu