Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Sanda
Prezime
Vladimir-Knežević

Naziv kolegija
(2023./2024.) Biološka i klinička ispitivanja djelovanja biljnih pripravaka Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2023./2024.) Eterična ulja u farmaciji: kakvoća, učinkovitost i sigurnost Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2023./2024.) Farmaceutska skrb Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2023./2024.) Farmaceutski aspekt tradicionalne kineske medicine Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2023./2024.) Farmakognozija 1 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2023./2024.) Farmakognozija 1 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2023./2024.) Farmakognozija 1 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2023./2024.) Farmakognozija 2 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2023./2024.) Farmakognozija 2 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2023./2024.) Farmakognozija 2 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2023./2024.) Izolacija bioaktivnih prirodnih produkata Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2023./2024.) Izolacija i karakterizacija prirodnih ljekovitih tvari Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2023./2024.) Kontrola kakvoće biljnih droga i pripravaka Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2023./2024.) Ljekarnička skrb Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2023./2024.) Pretklinička i klinička ispitivanja biljnih pripravaka Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2023./2024.) Pretklinička istraživanja prirodnih ljekovitih tvari Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2023./2024.) Prirodni produkti u otkrivanju i razvoju lijekova Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2023./2024.) Racionalna fitoterapija Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2023./2024.) Racionalna fitoterapija Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2023./2024.) Referada Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2023./2024.) Uvod u farmaciju Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2023./2024.) Uvod u farmaciju Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2023./2024.) Uvod u farmaciju Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2023./2024.) Zbornica Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet