Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Sandro
Prezime
Gerić

Naziv kolegija
(2021./2022.) Elektroničko i mobilno poslovanje Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Elektroničko poslovanje Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Odabrana poglavlja iz sigurnosti informacijskih sustava Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Sigurnost informacijskih sustava Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Sigurnost informacijskih sustava Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Sigurnost informacijskih sustava - centri Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Sigurnost u elektroničkom poslovanju Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Upravljanje odnosima s klijentima Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Upravljanje odnosima s kupcima Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Upravljanje rizicima u informacijskoj sigurnosti Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Upravljanje strateškim marketingom Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) USIRIS – Informacije Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu