Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Neven
Prezime
Vrček

Naziv kolegija
(2021./2022.) Analiza i razvoj programa Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Elektroničko i mobilno poslovanje Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Elektroničko poslovanje Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) ERP sustavi Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Informacijsko društvo - odabrana poglavlja Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Internet of Things: Embedded Software Development Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Metodologija informacijskog i programskog inženjerstva Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Modeliranje poslovnih procesa Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Modeliranje poslovnih procesa Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Modeliranje procesa i projektiranje IS Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu - Vojni studiji
(2021./2022.) Odabrana poglavlja elektroničkog poslovanja Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Pravo, upravljanje i ljudska prava u umreženom društvu Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Sigurnost u elektroničkom poslovanju Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Software Analysis and Design Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Stanje i razvoj ERP sustava Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Strateško planiranje informacijskih sustava Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Studij MPS Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Upravljanje strateškim marketingom Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu