Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Neven
Prezime
Vrček

Naziv kolegija
(2018./2019.) Analiza i razvoj programa Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2018./2019.) Doktorski studij Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2018./2019.) Elektroničko i mobilno poslovanje Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2018./2019.) Elektroničko poslovanje Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2018./2019.) Elektroničko poslovanje Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2018./2019.) ERP sustavi Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2018./2019.) Informacijsko društvo - odabrana poglavlja Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2018./2019.) Internet of Things: Embedded Software Development Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2018./2019.) Metodologija informacijskog i programskog inženjerstva Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2018./2019.) Modeliranje poslovnih procesa Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2018./2019.) Modeliranje procesa i projektiranje IS Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu - Vojni studiji
(2018./2019.) Odabrana poglavlja elektroničkog poslovanja Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2018./2019.) Poslovni procesi Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu - Vojni studiji
(2018./2019.) Pravo, upravljanje i ljudska prava u umreženom društvu Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2018./2019.) Software Analysis and Design Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2018./2019.) Stanje i razvoj ERP sustava Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2018./2019.) Strateško planiranje informacijskih sustava Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2018./2019.) Temelji uporabe rodova i službi Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu - Vojni studiji
(2018./2019.) Upravljanje strateškim marketingom Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2018./2019.) Uvod u strategijsko upravljanje Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu - Vojni studiji