Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Neven
Prezime
Vrček

Naziv kolegija
(2020./2021.) Analiza i razvoj programa Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2020./2021.) Elektroničko i mobilno poslovanje Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2020./2021.) Elektroničko poslovanje Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2020./2021.) ERP sustavi Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2020./2021.) Informacijsko društvo - odabrana poglavlja Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2020./2021.) Internet of Things: Embedded Software Development Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2020./2021.) Metodologija informacijskog i programskog inženjerstva Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2020./2021.) Modeliranje poslovnih procesa Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2020./2021.) Odabrana poglavlja elektroničkog poslovanja Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2020./2021.) Pravo, upravljanje i ljudska prava u umreženom društvu Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2020./2021.) Sigurnost u elektroničkom poslovanju Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2020./2021.) Software Analysis and Design Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2020./2021.) Stanje i razvoj ERP sustava Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2020./2021.) Strateško planiranje informacijskih sustava Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2020./2021.) Upravljanje strateškim marketingom Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu