Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Neven
Prezime
Vrček

Naziv kolegija
(2019./2020.) Analiza i razvoj programa Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2019./2020.) Elektroničko i mobilno poslovanje Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2019./2020.) Elektroničko poslovanje Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2019./2020.) ERP sustavi Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2019./2020.) Informacijsko društvo - odabrana poglavlja Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2019./2020.) Internet of Things: Embedded Software Development Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2019./2020.) Metodologija informacijskog i programskog inženjerstva Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2019./2020.) Modeliranje poslovnih procesa Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2019./2020.) Odabrana poglavlja elektroničkog poslovanja Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2019./2020.) Poslovni procesi Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu - Vojni studiji
(2019./2020.) Pravo, upravljanje i ljudska prava u umreženom društvu Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2019./2020.) Sigurnost u elektroničkom poslovanju Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2019./2020.) Stanje i razvoj ERP sustava Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2019./2020.) Strateško planiranje informacijskih sustava Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2019./2020.) Upravljanje strateškim marketingom Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu