Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Ladislav
Prezime
Lazić

Naziv kolegija
(2019./2020.) Automatizacija i računalni nadzor proizvodnih procesa Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Ekologija i energetika u ljevarstvu Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Ekologija i energetika u ljevarstvu Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Gospodarenje energijom Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Gospodarenje energijom Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Gospodarenje energijom Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Gospodarenje energijom Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Gospodarenje energijom Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Industrijske peći Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Industrijske peći Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Industrijske peći Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Obnovljivi izvori energije Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Obnovljivi izvori energije Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Obnovljivi izvori energije Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Obnovljivi izvori energije Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Obnovljivi izvori energije Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Peći u ljevarstvu i vatrostalni materijali Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Proizvodni sustavi i tehnologije Sveučilište Sjever, Odjel za održivu mobilnost i logistiku
(2019./2020.) Proizvodni sustavi i tehnologije Sveučilište Sjever, Odjel za tehničku i gospodarsku logistiku
(2019./2020.) Racionalna upotreba energije Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Strojevi u obradi metala deformiranjem Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Strojevi u obradi metala deformiranjem Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Strojevi u obradi metala deformiranjem Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Toplotehnika Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Toplotehnika industrijskih peći Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Toplotehnika industrijskih peći Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Toplotehnika industrijskih peći Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet