Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Marina
Prezime
Klačmer Čalopa

Naziv kolegija
(2020./2021.) Financije poduzeća Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2020./2021.) Financijske institucije i tržišta Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2020./2021.) Financijske institucije i tržište kapitala Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2020./2021.) Korporacijsko upravljanje Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2020./2021.) Korporacijsko upravljanje Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2020./2021.) Odabrana poglavlja iz upravljanja organizacijom Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2020./2021.) Osobne financije Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2020./2021.) Poduzetničke financije Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2020./2021.) Poduzetnički pothvat Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2020./2021.) Porezni sustavi Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2020./2021.) Strategija upravljanja ljudskim potencijalima Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2020./2021.) Strategijski menadžment Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2020./2021.) Tržište kapitala Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2020./2021.) Upravljanje institucionalnim investitorima Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu