Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Marina
Prezime
Klačmer Čalopa

Naziv kolegija
(2019./2020.) Financije poduzeća Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2019./2020.) Financijske institucije i tržišta Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2019./2020.) Financijske institucije i tržište kapitala Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2019./2020.) Korporacijsko upravljanje Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2019./2020.) Korporacijsko upravljanje Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2019./2020.) Odabrana poglavlja iz upravljanja organizacijom Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2019./2020.) Osobne financije Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2019./2020.) Poduzetničke financije Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2019./2020.) Poduzetnički pothvat Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2019./2020.) Strategija upravljanja ljudskim potencijalima Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2019./2020.) Strategijski menadžment Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2019./2020.) Tržište kapitala Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2019./2020.) Upravljanje institucionalnim investitorima Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2019./2020.) Upravljanje projektnim ciklusom Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu