Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Marina
Prezime
Klačmer Čalopa

Naziv kolegija
(2021./2022.) Financije poduzeća Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Financijske institucije i tržišta Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Financijske institucije i tržište kapitala Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Korporacijsko upravljanje Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Korporacijsko upravljanje Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Odabrana poglavlja iz upravljanja organizacijom Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Osobne financije Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Poduzetničke financije Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Poduzetnički pothvat Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Porezni sustavi Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Strategija upravljanja ljudskim potencijalima Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Strategijski menadžment Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Studij MPS Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Tržište kapitala Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Upravljanje institucionalnim investitorima Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Upravljanje projektnim ciklusom Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu