Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Marina
Prezime
Klačmer Čalopa

Naziv kolegija
(2018./2019.) Financije poduzeća Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2018./2019.) Financijske institucije i tržišta Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2018./2019.) Financijske institucije i tržište kapitala Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2018./2019.) Kontroling i politika kvalitete Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2018./2019.) Korporacijsko upravljanje Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2018./2019.) Korporacijsko upravljanje Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2018./2019.) Odabrana poglavlja iz upravljanja organizacijom Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2018./2019.) Osobne financije Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2018./2019.) Poduzetničke financije Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2018./2019.) Poduzetnički pothvat Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2018./2019.) Strategija upravljanja ljudskim potencijalima Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2018./2019.) Strategijski menadžment Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2018./2019.) Tržište kapitala Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2018./2019.) Upravljanje institucionalnim investitorima Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2018./2019.) Upravljanje projektnim ciklusom Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2018./2019.) Upravljanje projektnim ciklusom Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu