Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Vladimir
Prezime
Kovšca

Naziv kolegija
(2018./2019.) Ekonomija za poduzetnike Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2018./2019.) Logistika Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2018./2019.) Logistika Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2018./2019.) Logistika Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2018./2019.) Međunarodna trgovina Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2018./2019.) Osnove poduzetništva Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2018./2019.) Poduzetništvo Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2018./2019.) Poslovna ekonomija Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2018./2019.) Poslovna ekonomija Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2018./2019.) Poslovno planiranje i projekti Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2018./2019.) Socijalno poduzetništvo Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2018./2019.) Transport i špedicija Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2018./2019.) Transport, špedicija i osiguranje Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2018./2019.) Vanjskotrgovinsko poslovanje Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu