Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Irena
Prezime
Kedmenec

Naziv kolegija
(2021./2022.) Društvene inovacije Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Mala i srednja poduzeća u EU Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Mikroekonomija Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Osnove ekonomije Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Osnove ekonomije Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Osnove poduzetništva Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Poduzetničke strategije Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Poduzetnički pothvat Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Poduzetništvo Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Poslovno planiranje Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Poslovno planiranje i projekti Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Poslovno planiranje i projekti Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Primijenjena mikroekonomija Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Socijalno poduzetništvo Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu