Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Vinko
Prezime
Tomas

Naziv kolegija
(2020./2021.) Automatizacija brodskog pogona Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
(2020./2021.) Automatizacija u prometu Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
(2020./2021.) Automatizacija u prometu Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
(2020./2021.) Brodska elektrotehnika Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
(2020./2021.) Brodsko automatsko upravljanje Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
(2020./2021.) Brodsko automatsko upravljanje Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
(2020./2021.) Elektronika 1 Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni studiji
(2020./2021.) Elektronika 2 Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni studiji
(2020./2021.) Nove tehnologije u dijagnostici i upravljanju Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
(2020./2021.) Osnove automatizacije Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
(2020./2021.) Praktikum električnih mjerenja Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni studiji
(2020./2021.) Praktikum električnih strojeva Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni studiji
(2020./2021.) Računalno upravljanje brodskim sustavima Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
(2020./2021.) Računalno upravljanje brodskim sustavima Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
(2020./2021.) Računalno upravljanje brodskim sustavima Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
(2020./2021.) Upravljanje tehničkim sustavima Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
(2020./2021.) Upravljanje tehničkim sustavima Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
(2020./2021.) Završni rad Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni studiji