Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Dubravka
Prezime
Vitali Čepo

Naziv kolegija
(2022./2023.) Alergeni hrane, imuni odgovor i dijetoterapija Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2022./2023.) Biokemija prehrane Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2022./2023.) Biokemija prehrane Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2022./2023.) Dijetoterapija Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2022./2023.) Dijetoterapija Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2022./2023.) Dijetoterapija Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2022./2023.) Dijetoterapija Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2022./2023.) Dijetoterapija u ljekarničkoj praksi Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2022./2023.) Diplomski rad Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2022./2023.) Fiziološki i biokemijski aspekti prehrane Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2022./2023.) Klimatske promjene i zdravlje Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2022./2023.) Klimatske promjene i zdravlje Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2022./2023.) Mikrobiom i zdravlje Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2022./2023.) Mikrobiom i zdravlje Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2022./2023.) Mikronutricija Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2022./2023.) Nutrigenomika i nutrigenetika Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2022./2023.) Nutrition therapy Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2022./2023.) Prehrana i koža Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2022./2023.) Slobodni radikali i antioksidansi u zdravlju i bolesti Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet