Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Maro
Prezime
Jelić

Naziv kolegija
(2018./2019.) Automatizacija brodskog pogona Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2018./2019.) Brodske toplinske turbine Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2018./2019.) Brodski energetski strojevi Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2018./2019.) Brodski generatori pare Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2018./2019.) Brodsko automatsko upravljanje Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2018./2019.) Container and ro-ro transport technologies Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2018./2019.) Container and ro-ro transport technologies Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2018./2019.) Dry bulk cargoes and specialized cargoes transport technology Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2018./2019.) Dry bulk cargoes and specialized cargoes transport technology Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2018./2019.) Konstrukcija broda i stabilitet I Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2018./2019.) Konstrukcija broda i stabilitet II Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2018./2019.) Optimizacija brodskog pogona Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2018./2019.) Passenger transport technology Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2018./2019.) Passenger transport technology Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2018./2019.) Sigurnost na moru Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2018./2019.) Spašavanje na moru Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2018./2019.) Tehnologija prijevoza kontejnera i ro-ro tehnologija Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2018./2019.) Tehnologija prijevoza kontejnera i ro-ro tehnologija Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2018./2019.) Tehnologija prijevoza putnika Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2018./2019.) Tehnologija prijevoza rasutih i specijalnih tereta Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2018./2019.) Tehnologija prijevoza rasutih i specijalnih tereta Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2018./2019.) Upravljanje kvalitetom, sigurnošću i zaštitom okoliša Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2018./2019.) Zaštita mora i morskog okoliša Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2018./2019.) Zaštita mora i morskog okoliša Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2018./2019.) Zaštita mora i morskog okoliša Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2018./2019.) Zaštita mora i morskog okoliša Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel