Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Maro
Prezime
Jelić

Naziv kolegija
(2019./2020.) Automatizacija brodskog pogona Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Brodske toplinske turbine Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Brodski energetski strojevi Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Brodski generatori pare Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Brodsko automatsko upravljanje Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Container and ro-ro transport technologies Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Container and ro-ro transport technologies Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Container and ro-ro transport technologies Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Dry bulk cargoes and specialized cargoes transport technology Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Dry bulk cargoes and specialized cargoes transport technology Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Dry bulk cargoes and specialized cargoes transport technology Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Optimizacija brodskog pogona Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Passenger transport technology Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Passenger transport technology Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Passenger transport technology Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Spašavanje na moru Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Tehnologija prijevoza kontejnera i ro-ro tehnologija Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Tehnologija prijevoza rasutih i specijalnih tereta Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Upravljanje kvalitetom, sigurnošću i zaštitom okoliša Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Zaštita mora i morskog okoliša Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Zaštita mora i morskog okoliša Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Zaštita mora i morskog okoliša Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Zaštita mora i morskog okoliša Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel