Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Merica
Prezime
Slišković

Naziv kolegija
(2023./2024.) Akademsko pisanje Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet
(2023./2024.) Daljinsko istraživanje u funkciji održivog razvoja u pomorstvu Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet
(2023./2024.) Ekologija i zaštita morskog okoliša PM + PTJM Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet
(2023./2024.) Metodologija znanstvenoistraživačkog rada Sveučilište u Splitu, Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij vojno pomorstvo
(2023./2024.) Metodologija znanstvenoistraživačkog rada Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet
(2023./2024.) Organizacija znanstvenih projekata i bibliometrika Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet
(2023./2024.) Sustav održivog pomorskog prijevoza s aspekta ekologije i zaštite okoliša Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet
(2023./2024.) Tehnologija uklanjanja onečišćenja Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet
(2023./2024.) Tehnologija uklanjanja onečišćenja Sveučilište u Splitu, Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij vojno pomorstvo
(2023./2024.) Tehnologija uklanjanja onečišćenja Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet
(2023./2024.) Zaštita mora i morskog okoliša Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet
(2023./2024.) Zaštita mora i morskog okoliša Sveučilište u Splitu, Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij vojno pomorstvo
(2023./2024.) Zaštita mora i morskog okoliša Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet
(2023./2024.) Znanost i inovacije Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet
(2023./2024.) Znanost i inovacije Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet
(2023./2024.) Znanost i inovacije Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet