Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Vicko
Prezime
Dorić

Naziv kolegija
(2022./2023.) Analiza zračećih struktura primjenom računala (512) Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
(2022./2023.) Diplomski rad - Elektronika i računalno inženjerstvo (221/222) Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
(2022./2023.) Elektromagnetska ekologija i dozimetrija (241) Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
(2022./2023.) Elektromagnetska kompatibilnost (241) Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
(2022./2023.) Elektromagnetska kompatibilnost (512) Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
(2022./2023.) Elektromagnetska polja (114) Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
(2022./2023.) Elektromagnetski valovi (241) Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
(2022./2023.) Elektrotehnika (550) Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
(2022./2023.) Izloženost ljudi elektromagnetskom polju (512) Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
(2022./2023.) Numeričke metode u komunikacijama (241) Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
(2022./2023.) Polja i valovi u elektronici (220) Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
(2022./2023.) Završni rad - Elektrotehnika - Elektronika (512) Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
(2022./2023.) Završni rad - Komunikacijska i informacijska tehnologija (114) Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje