Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Ernest
Prezime
Goršić

Naziv kolegija
(2023./2024.) Biometrika Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2023./2024.) Biometrika za prostorne valorizacije Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2023./2024.) Dendrochronology Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2023./2024.) Dendrokronologija Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2023./2024.) Dendrometrija Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2023./2024.) Forest Growth and Yield Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2023./2024.) Forest Inventory Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2023./2024.) Informatika Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2023./2024.) Izmjera šumskih prostora Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2023./2024.) Izmjera šumskih prostora Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2023./2024.) Modeliranje rasta i prirasta šumskih vrsta drveća i sastojina Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2023./2024.) Rast i prirast Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2023./2024.) Rast i prirast Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2023./2024.) Referada Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2023./2024.) Uređivanje šuma Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2023./2024.) Uređivanje šuma Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2023./2024.) Zbornica Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije