Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Goran
Prezime
Sporiš

Naziv kolegija
(2020./2021.) Antropološka analiza u hokeju na travi Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Antropološka analiza u pikadu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Evaluacija kinezioloških tretmana Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Istraživanja karakteristika sportaša Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Istraživanje transformacijskih procesa u sportu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Kineziološka analiza hokeja na travi Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Kineziološka analiza pikada Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Kineziološka orijentacija i selekcija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Kontrola treniranosti u hokeju na travi Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Kontrola treniranosti u pikadu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Metodika u hokeju na travi I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Metodika u hokeju na travi II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Metodika u hokeju na travi III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Metodika u pikadu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Metodika u pikadu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Metodika u pikadu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Metodologija istraživanja u kineziologiji Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Metodologija kineziologijskih istraživanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Notacijska analiza Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Notacijska analiza Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Osnove kineziologije Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Povijest, pravila i organizacija hokeja na travi Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Povijest, pravila i organizacija pikada Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Programiranje treninga u hokeju na travi Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Programiranje treninga u pikadu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Sistematska kineziologija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u hokeju na travi I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u hokeju na travi II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u hokeju na travi III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u pikadu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u pikadu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u pikadu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet