Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Goran
Prezime
Sporiš

Naziv kolegija
(2018./2019.) Antropološka analiza u hokeju na travi Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Antropološka analiza u pikadu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Evaluacija kinezioloških tretmana Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Istraživanja karakteristika sportaša Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Istraživanje transformacijskih procesa u sportu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kinesiological Orientation and Selection Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka analiza hokeja na travi Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka analiza pikada Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka orijentacija i selekcija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka orijentacija i selekcija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka orijentacija i selekcija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka orijentacija i selekcija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kontrola treniranosti u hokeju na travi Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kontrola treniranosti u pikadu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika u hokeju na travi I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika u hokeju na travi II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika u hokeju na travi III. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika u pikadu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika u pikadu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika u pikadu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodologija istraživanja u kineziologiji Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodologija kineziologijskih istraživanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Notacijska analiza Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Notacijska analiza Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Notational Analysis Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Osnove kineziologije Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Osnove kineziologije Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Povijest, pravila i organizacija hokeja na travi Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Povijest, pravila i organizacija pikada Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Programiranje treninga u hokeju na travi Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Programiranje treninga u pikadu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Research Methodology of Kinesiology Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Sistematska kineziologija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u hokeju na travi I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u hokeju na travi II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u hokeju na travi III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u pikadu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u pikadu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u pikadu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Systematic Kinesiology Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet