Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Zorica
Prezime
Krželj

Naziv kolegija
(2023./2024.) Ekonomika poduzeća Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2023./2024.) Ekonomika poduzetništva Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2023./2024.) Human resources management Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2023./2024.) Human resources management Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2023./2024.) Menadžment malih poduzeća Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2023./2024.) Osnove menadžmenta Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2023./2024.) Osnove menadžmenta Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2023./2024.) Poduzetničke vještine Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2023./2024.) Poduzetništvo Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2023./2024.) Poduzetništvo Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2023./2024.) Poduzetništvo u hotelijerstvu Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2023./2024.) Poslovanje i organizacija poslovanja u pomorstvu Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2023./2024.) Strategijsko upravljanje u hotelijerstvu Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2023./2024.) Strateški menadžment u hotelijerstvu Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2023./2024.) Upravljanje ljudskim resursima Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2023./2024.) Upravljanje ljudskim resursima Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju