Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Mirna
Prezime
Andrijašević

Naziv kolegija
(2020./2021.) Istraživanja u primijenjenim područjima kineziologije Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Kineziologija i promocija zdravlja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Kineziologija turizma i slobodnog vremena Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Kineziološka rekreacija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Kineziološka rekreacija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Komplementarni programi u kineziološkoj rekreaciji Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Komplementarni programi u kineziološkoj rekreaciji Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Menegament i evaluacija programa kineziološke rekreacije Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Metodika kineziološke rekreacije u slobodno vrijeme I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Metodika kineziološke rekreacije u slobodno vrijeme II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Metodika sportske rekreacije u slobodno vrijeme I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Metodika sportske rekreacije u slobodno vrijeme II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Primijenjena istraživanja u sportskoj rekreaciji Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Programiranje i vrednovanje sportske rekreacije u slobodno vrijeme Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Programi sportske rekreacije u prevenciji stresa Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Složene sportsko-rekreacijske aktivnosti u prirodi Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Sportska animacija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Sportska rekreacija I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Sportska rekreacija II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Sportska rekreacija - Sport za sve u svijetu i Hrvatskoj Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u sportskoj rekreaciji I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u sportskoj rekreaciji I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u sportskoj rekreaciji II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u sportskoj rekreaciji III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u sportskoj rekreaciji IV Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Wellness Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Wellness Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Zdravstveno-preventivni programi u turizmu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet