Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Mirna
Prezime
Andrijašević

Naziv kolegija
(2018./2019.) Istraživanja u primijenjenim područjima kineziologije Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kinesiological Recreation Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziologija i promocija zdravlja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziologija turizma i slobodnog vremena Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka rekreacija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka rekreacija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Komplementarni programi u kineziološkoj rekreaciji Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Komplementarni programi u kineziološkoj rekreaciji Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Menegament i evaluacija programa kineziološke rekreacije Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika kineziološke rekreacije u slobodno vrijeme I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika kineziološke rekreacije u slobodno vrijeme II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika sportske rekreacije u slobodno vrijeme I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika sportske rekreacije u slobodno vrijeme II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Primijenjena istraživanja u sportskoj rekreaciji Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Programiranje i vrednovanje sportske rekreacije u slobodno vrijeme Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Programiranje u kineziološkoj rekreaciji Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Programi sportske rekreacije u prevenciji stresa Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Složene sportsko-rekreacijske aktivnosti u prirodi Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Sportska animacija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Sportska animacija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Sportska rekreacija I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Sportska rekreacija II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Sportska rekreacija - Sport za sve u svijetu i Hrvatskoj Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u sportskoj rekreaciji I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u sportskoj rekreaciji I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u sportskoj rekreaciji II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u sportskoj rekreaciji II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u sportskoj rekreaciji III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u sportskoj rekreaciji III. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u sportskoj rekreaciji IV. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Wellness Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Wellness Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Wellness Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Wellness Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Zdravstveno-preventivni programi u turizmu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet