Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Mirna
Prezime
Andrijašević

Naziv kolegija
(2019./2020.) Istraživanja u primijenjenim područjima kineziologije Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziologija i promocija zdravlja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziologija turizma i slobodnog vremena Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziološka rekreacija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziološka rekreacija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Komplementarni programi u kineziološkoj rekreaciji Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Komplementarni programi u kineziološkoj rekreaciji Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Menegament i evaluacija programa kineziološke rekreacije Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika kineziološke rekreacije u slobodno vrijeme I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika kineziološke rekreacije u slobodno vrijeme II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika sportske rekreacije u slobodno vrijeme I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika sportske rekreacije u slobodno vrijeme II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Primijenjena istraživanja u sportskoj rekreaciji Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Programiranje i vrednovanje sportske rekreacije u slobodno vrijeme Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Programiranje u kineziološkoj rekreaciji Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Programi sportske rekreacije u prevenciji stresa Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Složene sportsko-rekreacijske aktivnosti u prirodi Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Sportska animacija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Sportska animacija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Sportska rekreacija I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Sportska rekreacija II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Sportska rekreacija - Sport za sve u svijetu i Hrvatskoj Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u sportskoj rekreaciji I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u sportskoj rekreaciji I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u sportskoj rekreaciji II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u sportskoj rekreaciji III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u sportskoj rekreaciji IV Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Wellness Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Wellness Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Wellness Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Wellness Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Zdravstveno-preventivni programi u turizmu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet