Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Dinko
Prezime
Vuleta

Naziv kolegija
(2022./2023.) Antropološka analiza u rukometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Antropološka analiza u rukometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Istraživanja sporta i sportskih aktivnosti Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Kineziološka analiza rukometa Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Kineziološka analiza rukometa Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Kineziološka analiza u rukometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Kontrola treniranosti u rukometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Kontrola treniranosti u rukometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Metodika treninga u rukometu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Metodika treninga u rukometu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Metodika u rukometu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Metodika u rukometu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Metodika u rukometu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u rukometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u rukometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Povijest, pravila i organizacija rukometa Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Primijenjena istraživanja u rukometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Primijenjeni i razvojni programi rukometa Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Programiranje transformacijskih procesa u rukometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Programiranje treninga u rukometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Programiranje treninga u rukometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Rukomet Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Rukomet Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Specifičnosti rada s djecom u rukometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u rukometu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u rukometu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u rukometu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u rukometu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u rukometu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u rukometu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u rukometu IV Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet