Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Dinko
Prezime
Vuleta

Naziv kolegija
(2018./2019.) Antropološka analiza u rukometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Antropološka analiza u rukometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Istraživanja sporta i sportskih aktivnosti Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka analiza rukometa Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka analiza rukometa Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka analiza u rukometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kontrola treniranosti u rukometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kontrola treniranosti u rukometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika treninga u rukometu I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika treninga u rukometu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika u rukometu I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika u rukometu II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika u rukometu III. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u rukometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u rukometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Povijest, pravila i organizacija rukometa Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Primijenjena istraživanja u rukometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Primijenjeni i razvojni programi rukometa Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Programiranje transformacijskih procesa u rukometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Programiranje treninga u rukometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Programiranje treninga u rukometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Rukomet Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Rukomet Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Rukomet Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Rukomet Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Rukomet na pijesku Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Specifičnosti rada s djecom u rukometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u rukometu I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u rukometu I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u rukometu II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u rukometu II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u rukometu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u rukometu III. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u rukometu IV. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet