Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Dinko
Prezime
Vuleta

Naziv kolegija
(2019./2020.) Antropološka analiza u rukometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Antropološka analiza u rukometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Istraživanja sporta i sportskih aktivnosti Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziološka analiza rukometa Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziološka analiza rukometa Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziološka analiza u rukometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kontrola treniranosti u rukometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kontrola treniranosti u rukometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika treninga u rukometu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika treninga u rukometu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika u rukometu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika u rukometu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika u rukometu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u rukometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u rukometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Povijest, pravila i organizacija rukometa Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Primijenjena istraživanja u rukometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Primijenjeni i razvojni programi rukometa Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Programiranje transformacijskih procesa u rukometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Programiranje treninga u rukometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Programiranje treninga u rukometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Rukomet Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Rukomet Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Rukomet Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Rukomet Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Rukomet na pijesku Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Specifičnosti rada s djecom u rukometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u rukometu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u rukometu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u rukometu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u rukometu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u rukometu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u rukometu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u rukometu IV Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet