Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Iris
Prezime
Mihajlović

Naziv kolegija
(2018./2019.) Basics of Marketing Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Basics of Marketing Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Event management Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Event management Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Kanali prodaje u hotelijerstvu Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za stručne studije
(2018./2019.) Management of tourist agencies Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Management of tourist agencies Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Management of touroperators Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Management of touroperators Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Marketing Management Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Marketing Management Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Marketing menadžment Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Marketing u hotelijerstvu i ugostiteljstvu Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za stručne studije
(2018./2019.) Marketing u turizmu Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Menadžment turističkih agencija Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Menadžment turoperatora Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Osnove marketinga Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Osnove marketinga Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Osnove marketinga Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Osnove marketinga Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Restoraterstvo 1 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za stručne studije
(2018./2019.) Restoraterstvo 2 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za stručne studije
(2018./2019.) Tourism Marketing Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Tourism Marketing Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Upravljanje manifestacijama Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju