Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Iris
Prezime
Mihajlović

Naziv kolegija
(2019./2020.) Basics of Marketing Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Basics of Marketing Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Ekonomija kulture Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Event management Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Event management Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Kanali prodaje u hotelijerstvu Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za stručne studije
(2019./2020.) Management of tourist agencies Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Management of tourist agencies Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Management of touroperators Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Management of touroperators Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Marketing Management Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Marketing Management Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Marketing menadžment Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Marketing u hotelijerstvu i ugostiteljstvu Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za stručne studije
(2019./2020.) Marketing u turizmu Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Menadžment turističkih agencija Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Menadžment turoperatora Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Osnove marketinga Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Osnove marketinga Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Osnove marketinga Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Osnove marketinga Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Restoraterstvo 1 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za stručne studije
(2019./2020.) Restoraterstvo 2 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za stručne studije
(2019./2020.) Tourism Marketing Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Tourism Marketing Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Upravljanje kulturnim dobrima I Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Upravljanje kulturnim dobrima I Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za humanističke znanosti
(2019./2020.) Upravljanje kulturnim dobrima II Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za humanističke znanosti
(2019./2020.) Upravljanje kulturnim dobrima II Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Upravljanje manifestacijama Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju