Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Tihana
Prezime
Nemčić Bojić

Naziv kolegija
(2023./2024.) Antropološka analiza u nogometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Antropološka analiza u nogometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Kineziološka analiza nogometa Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Kineziološka analiza nogometa Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Kineziološka analiza u nogometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Kontrola treniranosti u nogometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Kontrola treniranosti u nogometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Metodika treninga u nogometu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Metodika treninga u nogometu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Metodika u nogometu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Metodika u nogometu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Metodika u nogometu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u nogometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u nogometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Nogomet Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Nogomet Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Povijest, pravila i organizacija nogometa Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Primijenjena istraživanja u nogometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Primijenjeni i razvojni programi nogometa Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Programiranje transformacijskih procesa u nogometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Programiranje treninga u nogometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Programiranje treninga u nogometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Specifičnosti rada s djecom u nogometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Stručno-trenerska praksa u nogometu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Stručno-trenerska praksa u nogometu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Stručno-trenerska praksa u nogometu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Stručno-trenerska praksa u nogometu IV Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet