Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Tamara
Prezime
Holjevac-Grgurić

Naziv kolegija
(2019./2020.) Industrijski procesi i okoliš Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Iskorištavanje metalurških proizvodnih ostataka Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Karakterizacija materijala Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Karakterizacija materijala Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Kemijske i biološke štetnosti Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Mjerenja u metalurgiji Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Mjerenja u metalurgiji Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Mjerenja u metalurgiji Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Naftno-petrokemijska industrija i okoliš Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Naftno-petrokemijska industrija i okoliš Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Nanostrukturirani materijali Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Nanostrukturirani materijali Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Onečišćenje i zaštita zraka Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Onečišćenje i zaštita zraka i tla Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Onečišćenje i zaštita zraka i tla Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Organska kemija Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Organska kemija Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Organska kemija Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Termodinamika materijala Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Termodinamika materijala Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Termodinamika materijala Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet