Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Mato
Prezime
Brautović

Naziv kolegija
(2019./2020.) Informatičke metode u historiografiji Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za humanističke znanosti
(2019./2020.) Karakteristike televizije Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Konvergencija medija Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Novi mediji Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Novi mediji Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Odnosi s javnošću i internet Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Online produkcija Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Primjena računala u novinarstvu Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2019./2020.) Primjena računala u novinarstvu Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2019./2020.) Radionica: Multimedija Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Radionica: Online novinarstvo Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Radionica: Primjena računala u novinarstvu i OSJ Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Radionica: Televizijsko izvješćivanje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Radionica: Uređivanje online glasila Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Radionica: Uređivanje televizijskog programa Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Radionica: Videonovinarstvo Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Radionica: Videonovinarstvo Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Radionica: Video novinarstvo Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Radionica: Web dizajn Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Teorija novih medija Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Uređivanje online glasila Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2019./2020.) Uređivanje online glasila Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo