Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Marija
Prezime
Dragičević

Naziv kolegija
(2023./2024.) Audit u hotelijerstvu Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2023./2024.) Business economics in international environment Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2023./2024.) Marketing channels Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2023./2024.) Marketing channels and modern technologies Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2023./2024.) Marketing usluga Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2023./2024.) Marketinški kanali Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2023./2024.) Marketinški kanali i suvremene tehnologije Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2023./2024.) Menadžment kvalitete u hotelijerstvu Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2023./2024.) Poslovna ekonomija u međunarodnom okruženju Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2023./2024.) Process quality and audit management in hospitality industry Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2023./2024.) Prodaja u hotelijerstvu Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2023./2024.) Quality management Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2023./2024.) Quality management Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2023./2024.) Quality management Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2023./2024.) Service marketing Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2023./2024.) Suvremeni modeli hotelske organizacije Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2023./2024.) Upravljanje kvalitetom Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2023./2024.) Upravljanje kvalitetom Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2023./2024.) Upravljanje kvalitetom Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2023./2024.) Upravljanje kvalitetom procesa i audita u hotelijerstvu Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju